REGNSKABSTAL - beløb i hele 1000 DKK

Nøgletal fra de offentligt tilgængelige regnskaber

Regnskabstal