Direktion, Bestyrelse og Regnskabstal

Direktion

Ivan Østergaard Jensen og Claus Grønhøj

Bestyrelse

Ivan Østergaard Jensen, Claus Grønhøj, Susanne Friis Madsen, Rikke Bræmer-Jensen og Ole Steen Christensen

Regnskabstal

Beløb i hele 1000 DKK

Regnskabstal