VI EFTERLEVER KRAVENE I GDPR

Persondatapolitik

GDPR
Kært barn har mange navne. GDPR står for General Data Protection Regulation. GDPR kaldes også Databeskyttelsesforordningen eller Persondataforordningen.

Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S efterlever kravene i GDPR
Vi har valgt at beskrive her på websitet, hvordan vi gør det.

Beskrivelsen er senest opdateret 28. maj 2023

Firmaoplysninger
Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S
CVR-nr: 15853387
Adresse: Urbakkevej 12A, 8450 Hammel
Ejer og direktør: Claus Grønhøj

Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S omtales i det følgende som Tømrervirksomheden

Hvem er dataansvarlig hos Tømrervirksomheden?

Rikke Bræmer-Jensen
Telefon: 2980 9633
Email: bogholderi@ioj.dk

Hvad er din ret og din pligt?

Når du kontakter os - telefonisk eller skriftligt - accepterer du, at vi opbevarer og behandler dine data.

Hvem opbevarer og passer på data?

Tømrervirksomheden har indgået databehandleraftale med Google.

Hvilke data er der tale om?

I Tømrervirksomheden opbevarer og behandler vi data relateret til personer og virksomheder.

Data er opdelt i kontaktdata og andre data.

Hvilke kontaktdata opbevarer vi i Tømrervirksomheden?

Vi opbevarer en eller flere af disse oplysninger om personer og virksomheder:

navn, titel, post-adresse, telefonnummer, mailadresse.

Hvilke andre data opbevarer vi i Tømrervirksomheden?

For personer og virksomheder, hvor der er en tættere relation til Tømrervirksomheden opbevares - udover kontaktdata -  andre data, fx tilbud, aftaler, ordrebekræftigelser, fakturaer, billeder, tegninger og rapporter.

Hvordan behandler vi data i Tømrervirksomheden?

Data kan kun ses og behandles af personer i Tømrervirksomheden. Data videregives ikke til trediepart. Data kan dog videregives til underleverandører, fx for at disse kan levere varer direkte til en adresse eller få adgang til lokaliteter, for at foretage vedligehold.

Hvad kan du eller din virksomhed bede Tømrervirksomheden oplyse om data?

Du kan som person eller som repræsentant for en virksomhed bede Tømrervirksomheden oplyse præcis, hvilke data vi opbevarer relateret til din person eller virksomhed.

Kan jeg bede om, at mine eller virksomhedens data slettes hos Tømrervirksomheden?

Ja - du kan til enhver tid bede om hel eller delvis sletning af data relateret til dig/jer hos Tømrervirksomheden.
Data (fx fakturaer), som i henhold til gældende lov skal opbevares af Tømrervirksomheden, kan du dog ikke få slettet.

Hvordan får jeg oplyst, hvilke data Tømrervirksomheden har og hvordan beder jeg om, at Tømrervirksomheden sletter eller ajourfører data?

Du kan kontakte den dataansvarlige - gerne skriftligt. Du bedes undgå telefonisk henvendelse vedrørende data.

Gå til FORSIDE