DATABEHANDLING - vi passer godt på dine data

1. Når du henvender dig til Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S med henblik på en service eller et køb, beder vi om dine kontaktoplysninger. Det vil være; navn, adresse, telefon nr. samt mailadresse.

Disse oplysninger bruger vi til at identificere dig som kunde i vores system, samt til at levere den service/køb eller tilbud, du har bedt om.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. 

Efter gældende regler vil opbevaringen af dine personoplysninger som udgangspunkt blive opbevaret i vores system i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til trediepart. Det kan dog forekomme, at personoplysninger videregives til underleverandører, således der evt. kan leveres varer direkte til adressen. 

2. Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S gemmer kun oplysninger fra kunder, som kunden selv har givet os, til udarbejdelse af skriftlig tilbud samt oprettelse i kundekartotek for at kunne oprette faktura.

3. Kunder bliver ikke oprettet i kundekartotek, før der er udført en service eller et køb, som skal faktureres.

4. Såfremt en kunde ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret hos Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S, skal der rettes henvendelse på mail: bogholderi@ioj.dk . Er der registreret forkert data, eller er der andre indsigelser, rettes der henvendelse til samme mail.

Kunder samt leverandører har til hver en tid mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om den pågældende og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

5. Ifølge persondataloven skal oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt. Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S gemmer personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til kundens rettigheder.